دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. محمد بن سنان و نقش او در انتقال حدیث زیدیه به امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1400

گیتی محمدبیگی؛ علیرضا ابطحی فروشانی؛ محمد علی چلونگر


2. علل همگرایی در نهضت های شیعی _ صوفی روزگار تیموریان ( با تأکید بر نقش علوم غریبه )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1400

هومان محمدی شرف آباد؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی؛ سهیلا ترابی فارسانی


3. ادب سیاسی مشروطه و مسئلۀ هویت ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

کیانوش افشاری؛ حامد عامری گلستانی؛ بهرام یوسفی؛ شیوا جلال پور


4. نقش اعداد سه، هفت و چهل در فرهنگ مردم ایران (با تکیه بر آیین های گذر ایرانی در فرهنگ قوم بختیاری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

حسن آتش آب پرور؛ محمدکریم یوسف جمالی؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی؛ اسماعیل سنگاری


5. "بازتاب فدک درکتاب های تاریخ اسلام ایران (ازسال 1358تا1397ه.ش)"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

فریناز هوشیار؛ ظریفه میر؛ سهیلا ترابی فارسانی