کلیدواژه‌ها = هخامنشیان
تعداد مقالات: 1
1. نگرشی به نظریه جامعه شناسی عصبیت، ابن خلدون در تشکیل جامعه و حکومت هخامنشیان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 119-144

حسن مرداسی نی سیاهی؛ ناصر جدیدی؛ فیض اله بوشاسب