بانک ها و نمایه نامه ها

پایگاه اینترنتی فصلنامه تاریخ ایران اسلامی

http://hii.iau-shoushtar.ac.ir/

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

http://www.ISC.gov.ir/

سایت اینترنتی جهاد دانشگاهی

http://www.SID.ir/

بانک اطلاعات نشریات کشور

http://www.magiran.com/

پرتال جامع علوم انسانی

http://www.ensani.ir/