دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397 
3. علل شکل گیری جریان خوارج

صفحه 57-66

زهرا رستاک؛ زهره کیانی نژاد


5. پزشکی در تمدن اسلامی

صفحه 93-118

کریم گلشنی راد؛ محمد کریم