نقش اعداد سه، هفت و چهل در فرهنگ مردم ایران (با تکیه بر آیین های گذر ایرانی در فرهنگ قوم بختیاری)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 دانشیار گروه تاریخ، دکتری تاریخ، زبان‌ها و تمدن‌های دنیای باستان، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه تاریخ دانشکده علوم انسانی دانشگاه ازادنجف اباد

4 گروه تاریخ ،واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد ایران

چکیده

در زندگی روزمره به نقش اعداد در آئین ها، باورها و اعتقادات خود در همه جنبه های زندگی اعم از عشایری، روستایی و شهری برمی خوریم. برخی از این اعداد پیوندی دیرینه با باورهای ما دارند و ریشه شناسی آنها ما را با دلایل مقبولیت و رواج آنها آشنا می سازد. این دلایل گاه دینی و گاه اسطوره ای می باشند. در این مقاله سعی بر آن است که نقش اعداد در آئین ها، آداب و رسومی که در فرهنگ مردم ایران اجرا می شده یا می شوند و بطور ویژه در آئین های گذر در سه مرحله تولد، ازدواج و مرگ بررسی گردد و پس از شناسایی نقش آنها، اهمیت و دلیل تداومشان را در طول تاریخ تا حد امکان واکایی نماید. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی، صورت گرفته و نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که تقدس اسطوره ای و تکرر یک عدد بر اهمیت و حضور آن در فرهنگ عامیانه اثر نهاده است. و اعداد نزد اقوام ایرانی فقط برای شمارش نبوده بلکه با نمادها و باورهای آنها ارتباط تنگاتنگی داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Numbers Three, Seven and Forty in Iranian Culture (Relying on Iranian transitions in Bakhtiari folk culture)

نویسندگان [English]

  • hasan Atash ab parvar 1
  • Esmaeil sangari 2
  • mohamadkarim yousof jamali 3
  • shoko arabi 4
1 university Azad islami najaf abad
2 Assistant professor of Ancient History, Languages and Civilizations, University of Isfahan, Isfahan, Iran,
3 teacher
4 Departement of History,Nahafabad Branch,Islamic Azad University,Najafabad,Iran
چکیده [English]

In everyday life, we play the role of numbers in our rituals, beliefs, and beliefs in all aspects of nomadic, rural, and urban life. Some of these numbers have long-standing links to our beliefs and their etymology makes us aware of the reasons for their popularity. These are sometimes religious and sometimes mythical reasons. In this article, we try to study the role of numbers in rituals, customs and traditions that were or are performed in the culture of the Iranian people, and especially in the transitional rituals in the three stages of birth, marriage and death. Explain the importance and reason for their continuity throughout history as much as possible. This research has been done by descriptive-analytical method and the results of this research indicate that the mythical sanctity and repetition of a number have affected its importance and presence in popular culture. And the numbers of the Iranian tribes were not just for counting but were closely related to their symbols and beliefs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Numbers
  • birth
  • marriage
  • Death
  • Bakhtiari people