گونه شناسی سریه های دوره پیامبر (ص) تا سال پنجم هجری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزادنجف آباد ،نجف آباد ایران

2 گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد نجف آباد، نجف آباد،ایران

3 گروه تاریخ. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد واحد نجف آباد. نجف آباد. ایران

چکیده

سریه به نبردهایی در تاریخ صدر اسلام اطلاق می‌شود که در آن‌ها پیامبر (ص) به عنوان فرمانده حضور نداشته است و از سوی ایشان صحابه برجسته فرماندهی نبردها را برعهده داشتند. با حضور پیامبر (ص) در مدینه، مخالفان و دشمنان ایشان به جنگ‌های مستقیم رو آوردند. از این جهت پنج سال ابتدایی حضور پیامبر (ص) در مدینه شاهد سریه‌های متعدد هستیم که این سریه‌ها با اهداف و رویکردهای مختلفی به وقوع پیوستند. در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستیم که سریه‌های سال‌های اول تا پنجم هجری عصر نبوی دارای چه ماهیتی بوده‌اند؟ تأمل در منابع این دوره نشان می‌دهد که سریه‌های عصر پیامبر (ص) در مقطع مورد نظر با رویکردهای مختلفی انجام گرفته است. برخی از این نبردها با رویکرد دفاعی یا تهاجمی و برخی ماهیت تبلیغاتی و اطلاعاتی داشته است. این سرایا بیشتر با اهداف شناخت بیشتر محیط جغرافیایی و راه‌های ارتباطی اطراف مدینه، آشنایی با قبایل اطراف آن شهر و انعقاد پیمان دفاعی با برخی از آن‌ها جهت حفظ امنیت مدینه، زیر نظر گرفتن تحرکات دشمنان و گزارش به موقع آن‌ها به پیامبر (ص) جهت مقابله با آنان، ناامن ساختن راه‌های تجاری قریش و وارد کردن خسارات به اقتصاد قریش، انجام مانورهای نظامی و رزمی به انگیزه هشدار به قریش و اعلام حضور نظامی قدرتمندانه و از میان برداشتن مخالفان و پاکسازی قلمرو حجاز از بت‌پرستان بود. دسته بندی و گونه شناسی سریه‌ها با توجه به ویژگی و ماهیت آن‌ها موضوع پژوهش حاضر است .
واژه‌های کلیدی: اسلام، پیامبر (ص)، سریه، دوره هجرت، مدینه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The typology of the series of the era of the Prophet (PBUH) until the fifth year AH

نویسندگان [English]

  • Mina Rezaei 1
  • farinaz hooshyar 2
  • alireza abtahi 3
1 Department of History, Faculty of Humanities, Azad University of Najafabad, Najafabad, Iran
2 Department of History, Faculty of Humanities, Azad University of Najafabad, Najafabad, Iran
3 Department of History, Faculty of Humanities, Azad University of Najafabad, Najafabad, Iran
چکیده [English]

The series refers to battles in the early history of Islam, in which the Prophet (peace be upon him) was absent as a commander and led by them prominent companions to command the battles. With the presence of the Prophet (PBUH) in Medina, his opponents and enemies turned to direct wars. Therefore, during the first five years of the Prophet's presence in Medina, we have witnessed numerous serials that took place with different goals and approaches. In this study we seek to answer the question "What was the nature of the first to fifth years of the prophetic age?" Reflections on the sources of this period show that the prophets of the era of the Prophet (peace be upon him) had taken different approaches at the time. Some of these battles have had a defensive or offensive approach and some have been propaganda and informational. The purpose of this story is to better understand the geographical environment and the ways of communication around Medina, to acquaint the tribes around the city, and to conclude a defense treaty with some of them to maintain Medina security, to monitor the movements of enemies and to report them to the Prophet on a timely basis ) To counter them, insure commercial means of Quraish and inflict damage on the Quraish economy, conduct military and martial maneuvers to alert Qureshi and declare a strong military presence and eliminate the opposition and clear .
Keywords: Islam, Prophet (s), Series Hijra period, Medina.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Islam
  • Prophet (s)
  • Series Hijra period
  • Medina