تأثیر تجارت بر«اقتصاد شهری» اصفهان درعصر شاه عباس اول(1038-996هـ .ق)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

اقدامات و اصلاحات شاه عباس اول آغازگر یک دورة تحول وتوسعه در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی،
و اقتصادی تاریخ ایران است و مرکز این تحول شهر اصفهان می باشد. براساس اندیشه ها و سیاست های شاه عباس ومشاوران وی ساختار اقتصادی ایران دستخوش تحول قرار گرفت. یکی از جنبه های تحول اقتصادی این دوره که اثری ماندگار بدنبال داشت، شکوفایی نظام «اقتصاد شهری» اصفهان، پایتخت صفویه بوده است. شکل گیری و توسعه اقتصاد شهری اصفهان در این مقطع تاریخی تحت تأثیرعواملی چند از جمله «توسعه تجارت»، توسط شاه عباس رقم خورد. این پژوهش بدنبال پاسخ به این سوال است که اقدامات و اصلاحات شاه عباس در زمینه «تجارت» کدامند؟ و چه تأثیری در شکل گیری و توسعه نظام «اقتصاد شهری» اصفهان داشته اند؟ پژوهش حاضر تحقیقی تاریخی است که به روش توصیفی- تحلیلی بر اساس مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته‌های این پژوهش را می‌توان درسیاست های مؤثر شاه عباس به مرکزیت شهر اصفهان در تأمین امنیت، حمایت از تجّار ارامنی، تقویت وگسترش عناصرشهری و تسهیلات شهری دانست که زمینه رونق تجارت و در نتیجه توسعه اقتصاد شهری اصفهان شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Important of commmerceUrban Economy" of Isfahan During ShahAbbas Is Ear(996-1038 AH)

نویسندگان [English]

  • darab zafarian 1
  • naser jadidi 2
  • Soheila Torabi Farsani 1
1 Department of History, Najafabad Branch,Islamic Azad University,Najafabad, Iran
2 Department of History, NajafAbad Branch, Islamic Azad University, NajafAbad, Iran
چکیده [English]

The actions and reforms made by Shah Abbas I, were the initiator of a period of change and development in various political, social and economic fields in the history of Iran the center of which was the city of Isfahan.
Based on the ideas and policies of Shah Abbas and his advisors, Iran’s economy structures was transformed. One of the features of this transformation which had a immant impact was Isfahan's urban economy. Several factors, including trade development, caused Isfahan economy to become a model of urban economy with new elements. This research seeks to answer this question: What has been the effect of "trade development"on the prosperity of urban economy of Isfahan in Shah Abbas age?
The present study is a historical research that has been carried out using a descriptive-analytical method.
The findings of this study can be seen in Shah Abbas's commercial policies in providing security, protecting Armenian merchants, and prosperity of urban elements that led to improved commerce of the city and the expansion of Isfahan's urban economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safavid
  • Isfahan
  • Shah Abbas
  • urban economy