واکاوی عملکرد وزارت یحیی برمکی در عصر عباسی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار تاریخ دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام، دانشگاه لرستان

3 کارشناسی تاربخ، دانشگاه لرستان

چکیده

پرداختن به موقعیت، جایگاه و اهمیت منصب وزرات همیشه مورد توجه صاحبان علم و سیاست و اخلاق و مورخان و اندیشمندان در ایران و اسلام بوده است. در این میان بعضی مؤلفان و مورخان آثار خویش را تنها به اهمیت و اعتبار جایگاه وزارت در حکومت و نقش وزرا در مبادلات سیاسی_اجتماعی در حکومت های ایرانی و اسلامی را با اختصاص یک اثر به زندگی وزرا به منصه ظهور رسانده اند. در بسیاری از آثار مورخان و اندیشمندان سیاسی از یحیی برمکی از وزرای معروف بنی عباس با عنوان یک وزیر برجسته و تمام عیار یاد شده است. وی در دوره خلافت هارون دارای جایگاه ممتازی بود که دولت عباسیان را از هر نظر به اوج قدرت خویش رساند. این پژوهش درصدد است با روش توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی موضوع بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • mojtaba garavand 1
  • . . 2
  • . . 3
1 .
2 .
3 .