برخی نتایج انقلاب کبیرفرانسه (1789م) و اشتراکات آنها با انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه ازاد شوشتر-دانشکده علوم انسانی - گروه تاریخ

چکیده

انقلاب کبیر فرانسه(1789م)پیامدهای بسیاری در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشت، پیامدهایی که تا آن زمان جوامع انسانی و اروپا به خود ندیده بود. پیامدهایی که جامعه بشری تا کنون مدیون و مرهون بسیاری از آنهاست و خواهد بود! ازجمله اثربخش‌ترین این نتایج؛ پایان تسلط نظام فئودالیته و روی کارآمدن نظام بورژوازی، مدرنیته و تشکیل «ملت» در فرانسه و سپس اروپا و جهان بود. به عبارت دیگر این انقلاب، سرآغازی بود برای پایان دادن به نظام فئودالیته و قدرتگیری نظام بورژوازی در جهان. انقلاب فرانسه دوران تازه‌ای را در اروپا و جهان رقم زد به گونه‌ای که این زمان را آغازی شد برای تاریخ معاصر اروپا و جهان.  از پیامدهای اساسی و مبنایی این انقلاب یکی قدرتگیری طبقه بورژوازی بود، که مناسبات تازه‌ای را در جهان رقم زد. دیگر اینکه مردم و اقوام مختلف فرانسه، برای اولین بار در جهان به شکل عملی به واژه ی «ملت» و ملی معنا بخشیدند! به عبارت دیگر اینکه تا این زمان، واژه‌ی ملت-naion – به صورت غیر تئوریک وجود نداشت! پیامد اساسی دیگر: شکست مناسبات فئودالیته در اروپا، همچنین آغاز شکست کلیسا، پاپ و در نهایت امپراتوری مقدس روم و ژرمن بود. از این زمان اروپا و به دنبال آن جهان وارد مناسبات سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی تازه‌ای شدکه با مناسبات پیشین کاملاً و اساساً متفاوت بود. به استناد این دگرگونی‌های متعدد و تغییرات اساسی بود که، زمان این انقلاب، آغاز تاریخ معاصر اروپا و جهان غرب قرارگرفت.                                                                                                    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • Seyed Abbas Razavi Piranshahi
THE HISTORI- HUMAN SCIENS- AZAD SOUSHTAR IRAN
چکیده [English]

.