داد و ستد تجاری فارس در دوره افشاریه: تداوم و افول کارکرد تاریخی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

فارس در طول تاریخ خود به عنوان حلقه اتصال خلیج فارس با مناطق داخلی ایران در داد و ستدهای تجاری ایفای نقش کرده است. این نقش در دوره افشاریه به دلیل افول اقتصاد و تجارت در  ایران و تغییرات بنیادی در مناسبات تجارت جهانی از اهمیت دو چندانی برخوردار می­گردد. مسئله اصلی این مقاله چرایی و چگونگی تجارت فارس با نقاط برون مرزی و مناطق پیرامونی­اش و جایگاه و اهمیت فارس در این چارچوب جدید است. روش تحقیق این مقاله توصیفی-تحلیلی براساس منابع کتابخانه­یی و استناد به اسناد و داده­های تجاری موجود می­باشد.
این پژوهش نشان می­دهد که گرچه فارس در این دوره کارکرد تاریخی­اش را تداوم می­بخشد، اما نشانه های آشکاری را از تغییر جهت تجاری صادرات-واردات به وجه غالب واردات می­توان دید.
 

عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .
.