فرایند تغییر و تحول ساختار فرمانروایی در دوره سلجوقیان بزرگ

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

چکیده

  پژوهش پیش رو با استفاده از کتب تاریخی، منابع دسته اول و بهره­گیری از روش، توصیفی ـ تحلیلی، با هدف بررسی آرای دو چهره برجسته، خواجه نظام­الملک و غزالی با طرح این پرسش که: فرایند تحول در ساختار حکومتی سلجوقیان بزرگ از چه الگویی تأثیر پذیرفته است؟ و در نظر این فرضیه که: اندیشه ایرانمداری در تغییر ساختار حکومت قبیله­ای سلجوقیان به حکومت متمرکز تاثیر به سزایی داشته است، سعی در بیان دلایل همگرایی و واگرایی سه ساختار حکومت ایرانی، قبیله­ای و اسلامی در  ایجاد مدل حکومتی سلجوقیان را دارد. پژوهش نشان می­دهد، که چگونه اندیشمندان و دبیران ایرانی به عنوان وارثان اندیشه سیاسی با بهره­گیری از الگوی ایرانمداری توانستند، چالش میان آموزه­های اسلامی و اندیشه سیاسی ایرانی و تضاد آن با ساختار قبیله­ای سلجوقیان را تعدیل نموده، سبب تفکیک حکومت بر اساس حکومت دنیوی با ریاست سلجوقیان و حکومت معنوی در راس آن دستگاه خلافت عباسی شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .
.
چکیده [English]

.