بررسی شیوه های تدفین در تاریخ ایران باستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان – دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اعتقاد به روح و روان و زندگی پس از مرگ به اشکال گوناگون در سراسر نقاط و مراکز جهان باستان از جمله ایران وجود داشته‌ است. بررسی آداب و رسوم تدفین یکی از مسائل فرهنگی و اجتماعی در هر جامعه­ای می­باشد و از آنجا که نمودی از باورها و فرهنگ دینی آن جامعه به شمار می­آید در شناسایی و بازسازی فرهنگ جوامع باستان از اهمییت ویژه­ای برخوردار است. در ایران باستان از آنجا که از دوره­های مختلف تاریخی آن منابع مکتوب و غیر مکتوب در زمینه اعتقادات و باورهای دینی و زندگی اجتماعی بسیار کمیاب است توجه به شیوه­های تدفین و رفتار با مردگان می­تواند بسیاری از ابهامات و تاریکی درباره دین ایران باستان را بزداید. از این رو در این مقاله الگوهای تدفینی هر دوره به طور مجزا مورد بررسی قرارگرفته تا بتوان به ادیان و باورهایی که در جامعه آن دوره جاری بوده است پی برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .
.
چکیده [English]

.