بازتاب نمادهای اساطبری در هنر هخامنشی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

هنر هخامنشی تجسمی از شیوه تفکر هخامنشی است، زیرا که تلاش آنها برای برای سازماندهی یک امپراطوری عظیم و ایجاد ارزش‌های جهانی، این هنر را به هنری منسجم، ایستا، برنامه‌ریزی شده و دارای الگوهایی متعالی تبدیل کرده بود. هخامنشیان با آمیزش هنرهای مختلف سبک ویژه‌ای در معماری و شمایل نگاری در خاستگاه خویش، پارس، بنیان نهادند. در نقش برجسته‌های تخت جمشید صحنه‌هایی از مراسم و مناسک رایج در پایتخت شاهان هخامنشی وجود دارد که عموماً پیکره پادشاه، کانون اصلی هر صحنه است. در این کنده کاری‌های زیبا که بر دل کوه نقش بسته دسته‌های آورندگان هدایا، صحنه بار عام پادشاه و دیگر نقوش برجسته مربوط به آرامگاه به نمایش گذارده شده است. این کنده کاری کاری‌ها درعین حال که همگی حکایت از تبحر و مهارت سنگ‌تراشان دارند هر یک گوشه‌ای از مراسم و وقایع سیاسی مذهبی آن دوران را به نیز نمایش می‌گذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

چکیده [English]

.