کلیدواژه‌ها = کلید واژه ها: "فدک "
تعداد مقالات: 1
1. "بازتاب فدک درکتاب های تاریخ اسلام ایران (ازسال 1358تا1397ه.ش)"

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

فریناز هوشیار؛ ظریفه میر؛ سهیلا ترابی فارسانی