کلیدواژه‌ها = روابط تجاری
تعداد مقالات: 1
1. فن مدیریت اقتصادی و نقش مهر در عهد باستان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 49-62

خدیجه محمدی پور؛ عبدالعزیز موحد نساج


شماره‌های پیشین نشریه