کلیدواژه‌ها = اردشیر بابکان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر اوضاع سیاسی و اقتصادی شاهنشاهی ساسانی در سقوط آن

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 165-182

سمیه بختیاری