کلیدواژه‌ها = اشراف
تعداد مقالات: 1
1. شاه گزینی در دوره ی اشکانیان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 97-112

محمدتقی فاضلی؛ فرزانه احمدی