نویسنده = زهرا رستاک
تعداد مقالات: 2
1. علل شکل گیری جریان خوارج

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 57-66

زهرا رستاک؛ زهره کیانی نژاد


2. مبانی اولیه عقاید خوارج

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-12

زهرا رستاک؛ زهره کیانی نژاد