نویسنده = فاطمه رییسی گهرویی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شیوه های تدفین در تاریخ ایران باستان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 145-164

فاطمه رییسی گهرویی


شماره‌های پیشین نشریه