نویسنده = سید عباس علی رضوی پیرانشاهی
تعداد مقالات: 1
1. برخی نتایج انقلاب کبیرفرانسه (1789م) و اشتراکات آنها با انقلاب اسلامی ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-16

سید عباس علی رضوی پیرانشاهی