پژوهشگران و فرهیختگان گرامی، برای بارگذاری مقالات ارزشمند خود در سامانه این فصلنامه، پس از ورود به سامانه، ثبت نام نمایید. رمز ورود شما به سامانه به آدرس ایمیل تان ارسال می گردد. از آن پس با نام کاربری و رمز عبور می توانید به صفحه شخصی خود در سامانه وارد شده و از وضعیت مقاله ارسالی مطلع شوید.

زبان نشریه:فارسی(چکیده انگلیسی)

نوع انتشار:الکترونیکی

نوع داوری:دوسویه ناشناس(حداقل دو داور)

زمان داوری مقالات:2تا6ماه

نوع دسترسی:رایگان(تمام متن)

ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

توالی انتشار:دو فصلنامه

نوع اعتبار:علمی دانشگاه آزاد اسلامی(بخشنامه مورخ 1398/6/15)

رتبه در وزارت علوم:

ضریب تاثیردر ISc

درصد پذیرش:

سال شروع انتشار:1395

مصوبه دانشگاه آزاد اسلامی:شماره 87/330927تاریخ1390/9/10

حوزه تخصصی:زمینه های مختلف تاریخ ایران بعد از اسلام

محل انتشار:ایران،شوشتر

نشانی الکترونیکی جهت پاسخگویی:m.tarikh@iau-shoushtar.ac.ir

نشانی پستی:خوزستان.شوشتر.شوشترنو.دانشگاه آزاد اسلامی.دانشکده علوم انسانی.دفتر مجله تاریخ ایران اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-126 

2. واکاوی عملکرد وزارت یحیی برمکی در عصر عباسی

صفحه 17-34

مجتبی گراوند؛ اسماعیل سپهوند؛ بیژن یزدانی


4. تأثیر آئین مهر بر مسیحیت

صفحه 47-68

علی اصغر بیرگانی؛ محمدتقی فاضلی


7. مهر عقیق ساسانی در موزه ملی پاریس

صفحه 103-126

نعمت الله علی محمدی؛ محرم باستانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2251- 9564