پژوهشگران و فرهیختگان گرامی، برای بارگذاری مقالات ارزشمند خود در سامانه این فصلنامه، پس از ورود به سامانه، ثبت نام نمایید. رمز ورود شما به سامانه به آدرس ایمیل تان ارسال می گردد. از آن پس با نام کاربری و رمز عبور می توانید به صفحه شخصی خود در سامانه وارد شده و فرایند ارسال مقاله را انجام دهید. لطفا قبل از ارسال مقاله حتما اطلاعات مندرج در قسمت راهنمای نویسندگان را مطالعه کرده و مقاله خود را براساس آن تدوین و ارسال نمائید.

زبان نشریه:فارسی(چکیده انگلیسی)

نوع انتشار:الکترونیکی

نوع داوری:دوسویه ناشناس(حداقل دو داور)

زمان داوری مقالات:حداکثر ۲ ماه

نوع دسترسی:رایگان(تمام متن)

ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

توالی انتشار:دو فصلنامه

نوع اعتبار:علمی دانشگاه آزاد اسلامی(بخشنامه مورخ 1398/6/15)

درصد پذیرش:

سال شروع انتشار:1395

مصوبه دانشگاه آزاد اسلامی:شماره 87/330927تاریخ1390/9/10

حوزه تخصصی:زمینه های مختلف تاریخ ایران بعد از اسلام

محل انتشار:ایران(شوشتر)

نشانی الکترونیکی جهت پاسخگویی:porbakhtiarghafar@yahoo.com

نشانی پستی:خوزستان.شوشتر.شوشترنو.دانشگاه آزاد اسلامی.دانشکده علوم انسانی.دفتر مجله تاریخ ایران اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398 

2. گونه شناسی سریه های دوره پیامبر (ص) تا سال پنجم هجری

مینا رضائی؛ فریناز هوشیار؛ علیرضا ابطحی فروشانی


3. نقش نهاد مدنی اصناف پایتخت درانقلاب مشروطیت ایران

علی مستجاب الدعوه؛ طاهره عظیم زاده طهرانی؛ هادی خانیکی


6. تحلیل گفتمان انقلاب اسلامی ایران از منظرهویت

حامد نظری؛ سیدجواد امام جمعه زاده؛ علی علی حسینی


7. دانش ژنتیک و نسب‌شناسی در تمدن اسلامی ؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

مهدی بیگدلی؛ سید ابوالفضل رضوی؛ رضا شعبانی صمغ آبادی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2251- 9564